• ორშ – პარ :10:00 – 18:00
 • + 995 322 23 44 33
 • info@eppm.org.ge
 • პარტნიორები

  სიახლეები

  განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა და რეფორმების სტრატეგიული დაგეგმვა

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, მისი მისიის ფარგლებში, საქართველოში ღია საზოგადოების პრინციპებსა და ღირებულებებზე დაფუძნებული განათლების რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის თებერვლის ჩათვლით განახორციელა კვლევა. შესწავლის ობიექტად განისაზღვრა საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმირების პოლიტიკა ბოლო…

  შეხვედრა ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციასთან „ქალები მომავლისთვის“

  ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციამ „ქალები მომავლისთვის“ უმასპინძლა საინფორმაციო შეხვედრას „განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის“ პრეზიდენტთან – თამარ სანიკიძესთან და წევრებთან. განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის მისიაა, სხვადასხვა კვლევებითა და ანალიზით, ხელი შეუწყოს საქართველოში განათლების რეფორმის განხორციელებას, რომელიც…

  ინსტიტუტმა ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესი შეიმუშავა

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის ინსტიტუტი პროექტებსა და მომსახურებას საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის ახორციელებს მაღალი რანგის, კვალიფიციური ექსპერტების ჩართულობით. ამ მიზნით ინსტიტუტი ავითარებს ექსპერტთა კორპუსს, რომლის წევრებსაც ირჩევს, მართავს და აფასებს ინსტიტუტის მმართველი საბჭოს მიერ დამტკიცებული წესითა და პროცედურებით. ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა…

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი განახლებული მენეჯმენტით, წევრებითა და ექსპერტებით ერთვება განათლების რეფორმის განხორციელების პროცესში

  2017-2022 წლებისათვის, საქართველოს მთავრობის მიერ, დამტკიცებული განათლების სტრატეგიის განხორციელება გახდა ერთ ერთი მნიშვნელოვანი მოტივატორი განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტისათვის, რათა განეხორციელებინა ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მთლიანად გუნდის განახლება. საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი, რომელიც განათლბის სისტემის…

  პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმებულია!

  ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია “ქალები მომავლისთვის”, რომელიც მიზანმიმართულად მუშაობს ეკონომიკური განვითარების პროცესში ქალთა როლის გაძლიერებისათვის და „განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტს“ შორის, რომლის მიზანია საქართველოში ღია საზოგადოების პრინციპებთან თავსებადი რეფორმებით განათლების სიტემის განვითარება, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონია…

  მონაწილეობა მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს პროექტში

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი, კოალიცია “განათლება ყველასათვის- საქართველოს” წევრის სტატუსით მონაწილეობს მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ყოველწლიურ კონკურსში. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს თანადამფუძნებლები არიან კოალიცია “განათლება ყველასათვის- საქართველოს” და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. პროექტი მხარდაჭერილია განათლების სამინისტროს მიერ. პროექტი დაფინანსებულია კერძო ფონდის მიერ. (მეტი ინფორმაციისათვის გადადით…

  სამეურვეო საბჭოები საქართველოში

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა კოალიციის “განათლება ყველასათვის – საქართველო” ფარგლებში განახორციელა კვლევა, რომლის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენდა: საქართველოში სკოლის დონეზე მართვის მოდელის და, კერძოდ, სამეურვეო საბჭოების ეფექტური ფუნქციონირების პროცედურული და სისტემური ბარიერებისა და ხელშემწყობი ფაქტორების იდენტიფიკაცია;  რეკომენდაციების შემუშავება სახელმწიფო პოლიტიკისთვის,…

  დასაქმებული სტუდენტების ხელშეწყობის პოლიტიკა

  ინსტიტუტმა დაასრულა კვლევა დასაქმებული სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლების ხარისხთან დაკავშირებით. პროექტი დააფინანსა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტმა. კვლევის ანგარიშები იხილეთ ბმულში

  პოლიტიკის ანალიზი პედაგოგებთან მიმართებაში

  ინსტიტუტმა განახორციელა საქართველოში პედაგოგებთან დაკავშირებული პოლიტიკის ანალიზი.  კვლევის ანგარიში მომზადდა საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა განათლების პოლიტიკის ცენტრების ქსელის (NEPC) ეგიდით და ითვალისწინებდა შედარებითი ანალიზის განხორციელებას ევროკავშირის ახალ წევრ ქვეყნებში, დასავლეთ ბალკანეთის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა, ცენტრალურ აზიასა და მონღოლეთში. კვლევის ანგარიშები იხილეთ…

  საქართველოს უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დიაგნოსტიკური ანალიზი

  პროექტის „უმაღლესი განათლებისადა მეცნიერების სტრატეგიულიგანვითარება საქართველოში – რეფორმის განხორციელებისმხარდამჭერი პლატფორმისჩამოყალიბება“ ფარგლებშიინსტიტუტმა, პარტნიორორგანიზაციებთან ერთადგანახორციელა საქართველოსუმაღლესი განათლებისა და კვლევისდიაგნოსტიკური ანალიზი ხუთისტრატეგიული მიმართულებისმიხედვით. კვლევის ანგარიშები: I – უნივერსიტეტების ავტონომია და აკადემიური თავისუფლება – თამარ ზაალიშვილი; II – უმაღლესი განათლების და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა – ლელა ჩახაია; III – სწავლებისა და კვლევის ინტეგრაცია – ლალი ბაქრაძე; IV – ხარისხის უზრუნველყოფა – ირინე დარჩია; V – უმაღლესი…