განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის
გამგეობის გადაწყვეტილებით ინსტიტიტს ჰყავს ახალი წევრები – ნათელა
სახოკია და გიორგი ემინაშვილი. ინსტიტუტი მიესალმება ახალი წევრების
შემოერთებას, რაც მნიშვნელოვნად აძლიერებს ინსტიტუტის შესაძლებლობებს და
უსურვებს მათ წარმატებას.
ინსტიტუტის წევრების შესახებ ინფომაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე

ინსტიტუტის წევრები