პროექტის „უმაღლესი განათლებისადა მეცნიერების სტრატეგიულიგანვითარება საქართველოში – რეფორმის განხორციელებისმხარდამჭერი პლატფორმისჩამოყალიბება“ ფარგლებშიინსტიტუტმა, პარტნიორორგანიზაციებთან ერთადგანახორციელა საქართველოსუმაღლესი განათლებისა და კვლევისდიაგნოსტიკური ანალიზი ხუთისტრატეგიული მიმართულებისმიხედვით.

კვლევის ანგარიშები:

I – უნივერსიტეტების ავტონომია და აკადემიური თავისუფლება – თამარ ზაალიშვილი;

II – უმაღლესი განათლების და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა – ლელა ჩახაია;

III – სწავლებისა და კვლევის ინტეგრაცია – ლალი ბაქრაძე;

IV – ხარისხის უზრუნველყოფა – ირინე დარჩია;

V – უმაღლესი განათლება და დასაქმება – თამარ ბრეგვაძე.

გაერთიანებული დოკუმენტი