• ორშ – პარ :10:00 – 18:00
  • + 995 322 23 44 33
  • info@eppm.org.ge
  • ექსპერტიზა

    განათლების პოლიტიკის, დაგაგმვისა და მართვის ინსტიტუტი პროექტებსა დამომსახურებას საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის ახორციელებს მაღალი რანგის, კვალიფიციური ექსპერტების ჩართულობით. ამ მიზნით ინსტიტუტი ავითარებს ექსპერტთა კორპუსს, რომლის წევრებსაც ირჩევს, მართავს და აფასებს ინსტიტუტის მმართველი საბჭოს მიერ დამტკიცებული წესითა და პროცედურებით. დოკუმენტი განსაზღვრას განათლების სხვადასხვა ქვესისტემებში, პროექტებსა და მომსახურებაში ჩართულ ექსპერტთა საკვალიფიკაციო მოხოვნებს. ექსპერტთა საქმიანობის დაწყების, მართვისა და შეფასების ინსტრუქციები და პროცედურები ხელს უწყოფს ინსტიტუტის მიერ საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სხვა დამკვეთებისათვის ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებას.

    განათლების პოლიტიკის, დაგაგმვისა და მართვის ინსტიტუტი იწვევს განმანათლებლებს, მკვლევარებს, სტუდენტებს, დამსაქმებლებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს გახდნენ ინსტიტუტის ექსპერტთა კორპუსის წევრები. წევრობასთან დაკავშირებულ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ მოგვმართოთ შემდეგ მისამართზე info@eppm.org.ge