• ორშ – პარ :10:00 – 18:00
 • + 995 322 23 44 33
 • info@eppm.org.ge
 • სიახლეები

  საერთაშორისო კვლევა „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირავების პრაქტიკაში“

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა საერთაშორისო პროექტის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში (INTES)“ ფარგლებში განახორციელა საქართველოში პედაგოგთა დაქირავების პროცესში კეთილსინდისიერების შეფასება. კვლევის მიზანი იყო განათლების სისტემაში მიმდინარე სარეფორმო აქტივობების ფონზე კორუფციული რისკების შეფასება და მათი აღმოფხვრის გზების დასახვა. პროექტი წარმოადგენდა …

  ონლაინ შეხვედრა „ღია საზოგადოება – საქართველოს” ფონდის წარმომადგენლებთან

  2020 წლის 11 მაისს გაიმართა ონლაინ შეხვედრა ფონდის „ღია საზოგადოება – საქართველოს”  ხელმძღვანელობასა და განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრაზე განხილული იყო ფონდის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი…

  საერთაშორისო კვლევის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირავების პრაქტიკაში“ შედეგების წარდგენა CIES 2020-ზე

  2020 წლის 27 მარტს განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, საერთაშორისო პროექტის, „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში“, ფარგლებში განხორციელებული კვლევის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირავების პრაქტიკაში“ შედეგები წარადგინა CIES კონფერენციაზე ონლაინ რეჟიმში. კონფერენციაზე ასევე წარდგენილი იყო ყირგიზეთის…

  ინფორმაცია პროექტის მიმდინარეობის შესახებ

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი აგრძელებს პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” განხორციელებას. პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ საინფორმაციო ბანერის სახით.

  სემინარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი პროექტის „ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” ფარგლებში, აგრძელებს უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობას. თანამშრომლობის ფარგლებში სემინარი გაიმართა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სემინარში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები. სემინარის ფარგლებში განხილულ…

  სემინარი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” ფარგლებში, აგრძელებს უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობას. თანამშრომლობის ფარგლებში სემინარი გაიმართა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სემინარში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები….

  სემინარი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” ფარგლებში, აგრძელებს უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობას. თანამშრომლობის ფარგლებში სემინარი გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის უნივესრიტეტში. სემინარში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები, რექტორი და პროფესორ მასწავლებლები. სემინარის ფარგლებში განხილულ…

  სემინარები ზუგდიდისა და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში

  ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის სასაწავლო უნივერსიტეტსა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” ფარგლებში, გაიმართა სემინარი. სემინარში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები. პროექტის მიზანია სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება…

  საერთაშორისო კვლევა „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირევაბის პრაქტიკაში“

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, საერთაშორისო პროექტის, „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში“, ფარგლებში დაიწყო კვლევითი კომპონენტის განხორციელება. კვლევის მიზანია, საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე სარეფორმო აქტივობების ფონზე, კორუფციული რისკების გამოვლენა, ანალიზი და აღმოფხვრის გზების დასახვა. კვლევა ფოკუსირებულია პედაგოგების დაქირევაბის პრაქტიკაში არსებული…

  „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში: ტრენინგი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის“ – ფაზა I

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო პროექტში – „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში: ტრენინგი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის“. პროექტის ხალგრძლივობაა ერთი წელი. მისი ორგანიზატორები არიან განათლების პოლიტიკის ინსტიტუტების ევროპული ქსელი და გამოყენებითი პოლიტიკისა და კეთილსინდისიერების ცენტრი. საქართველოსთან ერთად, პროექტში…