• ორშ – პარ :10:00 – 18:00
 • + 995 322 23 44 33
 • info@eppm.org.ge
 • სიახლეები

  UNESCO-ს გლობალური განათლების მონიტორინგის ანგარიში 2024/25

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტიმონაწილეობს იუნესკოსგლობალურიგანათლებისმონიტორინგის ანგარიშის(GEM Report)შემუშავებაში. იუნესკოს ანგარიშიწარმოადგენსგლობალურსაზოგადოებრივ სიკეთეს, რომელიც ემსახურება მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზნის მიღწევას (SDG4: ხარისხიანი განათლება). 2002 წელს დაარსებულიგლობალურიგანათლებისმონიტორინგი წარმოადგენს დამოუკიდებელ ანგარიშს, რომელის შედეგებსაციუნესკოპერიოდულად აქვეყნებს. 2024/25 წლებში ანგარიშიფოკუსირებული იქნებალიდერობასადა განათლებაზე.სკოლის ლიდერობა განათლების ხარისხისა…

  ახალი რეგიონული პროექტი

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი მონაწილეობას იღებს ახალ რეგიონულ პროექტში “სოციალური უთანასწორობა და კეთილსინდისიერება ურბანულ საჯარო სკოლებში ჩარიცხვისას”. პროექტის განხორციელება 2021 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო და საქართველოსთან ერთად მასში ჩართულია პარტნიორი ორგანიზაციები მოლდოვადან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ყირგიზეთიდან და რუსეთიდან. პროექტის…

  კეთილსინდისიერება ადამიანური და ფინანსური რესურსების გამოყენებისას განათლებაში (ქართულ ენაზე)

  ქართულად ითარგმნა და გამოქვეყნდა გამოყენებითი პოლიტიკისა და კეთილსინდისიერების ცენტრის (CAPI) და განათლების პოლიტიკის ინსტიტუტების ქსელის (NEPC) ერთობლივი ანგარიში სკოლებში კეთილსინდისიერების შესახებ ადამიანური და ფინანსური რესურსების მართვისას, რომელიც მომზადდა საერთაშორისო პროექტის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში“ ფარგლებში, ღია საზოგადოების ფონდების განათლების მხარდაჭერის პროგრამის…

  განათლების გლობალური მონიტორინგის ანგარიში – “ინკლუზია და განათლება: ყველა, ნიშნავს ყველას”

  გამოქვეყნდა იუნესკოს ახალი ანალიზი, რომელიც მოიცავს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და შუა აზიის 30 ქვეყნის განათლების სისტემებს. 2021 წლის განათლების გლობალური მონიტორინგის ანგარიში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და შუა აზიის ქვეყნებისთვის – „ინკლუზია და განათლება: ყველა, ნიშნავს ყველას”…

  ახალი ერთობლივი ანგარიში სკოლებში კეთილსინდისიერების შესახებ ადამიანური და ფინანსური რესურსების მართვისას

  გამოყენებითი პოლიტიკისა და კეთილსინდისიერების ცენტრმა (CAPI) და განათლების პოლიტიკის ინსტიტუტების ქსელმა (NEPC) გამოაქვეყნეს ახალი ერთობლივი ანგარიში სკოლებში კეთილსინდისიერების შესახებ ადამიანური და ფინანსური რესურსების მართვისას, რომელიც მომზადდა საერთაშორისო პროექტის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში“ ფარგლებში, ღია საზოგადოების ფონდების განათლების მხარდაჭერის პროგრამის თანადგომით. ანგარიში…

  საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ხელშეწყობისათვის აღებული ვალდებულებების შესრულების შეფასება

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა მოამზადა შეფასების ანგარიში, რომელიც აღწერს საქართველოს ევროკავშირთან ხელშეკრულების ფარგლებში მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ხელშეწყობისათვის აღებული ვალდებულებების შესრულების ხარისხსა და ფაქტობრივ მდგომარეობას. შეფასება წარმოადგენს პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა…

  საერთაშორისო კვლევა „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირავების პრაქტიკაში“

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა საერთაშორისო პროექტის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში (INTES)“ ფარგლებში განახორციელა საქართველოში პედაგოგთა დაქირავების პროცესში კეთილსინდისიერების შეფასება. კვლევის მიზანი იყო განათლების სისტემაში მიმდინარე სარეფორმო აქტივობების ფონზე კორუფციული რისკების შეფასება და მათი აღმოფხვრის გზების დასახვა. პროექტი წარმოადგენდა …

  ონლაინ შეხვედრა „ღია საზოგადოება – საქართველოს” ფონდის წარმომადგენლებთან

  2020 წლის 11 მაისს გაიმართა ონლაინ შეხვედრა ფონდის „ღია საზოგადოება – საქართველოს”  ხელმძღვანელობასა და განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრაზე განხილული იყო ფონდის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი…

  საერთაშორისო კვლევის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირავების პრაქტიკაში“ შედეგების წარდგენა CIES 2020-ზე

  2020 წლის 27 მარტს განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, საერთაშორისო პროექტის, „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში“, ფარგლებში განხორციელებული კვლევის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირავების პრაქტიკაში“ შედეგები წარადგინა CIES კონფერენციაზე ონლაინ რეჟიმში. კონფერენციაზე ასევე წარდგენილი იყო ყირგიზეთის…

  ინფორმაცია პროექტის მიმდინარეობის შესახებ

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი აგრძელებს პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” განხორციელებას. პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ საინფორმაციო ბანერის სახით.