• ორშ – პარ :10:00 – 18:00
 • + 995 322 23 44 33
 • info@eppm.org.ge
 • Posts by Admin

  ონლაინ შეხვედრა „ღია საზოგადოება – საქართველოს” ფონდის წარმომადგენლებთან

  2020 წლის 11 მაისს გაიმართა ონლაინ შეხვედრა ფონდის „ღია საზოგადოება – საქართველოს”  ხელმძღვანელობასა და განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრაზე განხილული იყო ფონდის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროექტის ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი განვითარებისათვისშუალედური შედეგები. პროექტს ახორციელებს განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი.  შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო ინსტიტუტის მიერ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები. მონიტორინგი ითვალისწინებდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების ხელშეკრულების განათლების კომპონენტის შესრულების ხარისხის შეფასებას. შეფასების შედეგების საფუძველზე გათვალისწინებულია რეკომენდაციების პაკეტის შემუშავება. შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს და დისკუსია გამართეს წარმოდგენილი შედეგების და რეკომენდაციათა პროექტის ირგვლივ. შეხვედრაზე წამოჭრილი წინადადებები, რეკომენდაციები და შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება რეკომენდაციების საბოლოო ვარიანტის შემუშავებისას.

  Read more

  საერთაშორისო კვლევის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირავების პრაქტიკაში“ შედეგების წარდგენა CIES 2020-ზე

  2020 წლის 27 მარტს განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, საერთაშორისო პროექტის, „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში“, ფარგლებში განხორციელებული კვლევის „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირავების პრაქტიკაში“ შედეგები წარადგინა CIES კონფერენციაზე ონლაინ რეჟიმში. კონფერენციაზე ასევე წარდგენილი იყო ყირგიზეთის კვლევა და განათლების პოლიტიკის ინსტიტუტების ევროპული ქსელის (NEPC) მიერ ოთხ ქვეყანაში განხორციელებული კვლევის სინთეზი (იხ. კონფერენციის დღის წესრიგი).

  Read more

  ინფორმაცია პროექტის მიმდინარეობის შესახებ

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი აგრძელებს პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” განხორციელებას. პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ საინფორმაციო ბანერის სახით.

  Read more

  სემინარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი პროექტის „ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” ფარგლებში, აგრძელებს უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობას. თანამშრომლობის ფარგლებში სემინარი გაიმართა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სემინარში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები.

  სემინარის ფარგლებში განხილულ იქნა განათლებისა და ტრენინგის სფეროში ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან დაახლოებისათვის ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების დინამიკა და გაიმართა დისკუსია, იმის შესახებ, თუ რა გავლენა ექნება ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებას საქართველოს საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ სფეროებზე. სემინარის ფარგლებში განისაზღვრა ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგისა და ადვოკატირების თანამონაწილეობითი მექანიზმები.

  პროექტი განხორციელდება ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით.

  პროექტის მიზანია სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებით მიღებული სარგებლის შესახებ და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მიერ ვადებულებების შესრულების პროცესში.

  სემინარის საკვანძო თემას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ხელშეწყობისათვის აღებული ვალდებულებები წარმოადგენდა.

  უნივერსიტეტსა და განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც ასევე მოხდება ასოცირების შეთანხმების საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ საკითხებზე აკადემიური კვლევების ხელშეწყობა.

  ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე: https://cutt.ly/rreC4LA

  Read more

  სემინარი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი პროექტის “ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის” ფარგლებში, აგრძელებს უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობას. თანამშრომლობის ფარგლებში სემინარი გაიმართა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სემინარში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები.

  სემინარის ფარგლებში განხილულ იქნა განათლებისა და ტრენინგის სფეროში ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან დაახლოებისათვის ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების დინამიკა და გაიმართა დისკუსია, იმის შესახებ, თუ რა გავლენა ექნება ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებას საქართველოს საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ სფეროებზე. სემინარის ფარგლებში განისაზღვრა ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგისა და ადვოკატირების თანამონაწილეობითი მექანიზმები.

  პროექტი განხორციელდება ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით.

  პროექტის მიზანია სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებით მიღებული სარგებლის შესახებ და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მიერ ვადებულებების შესრულების პროცესში.

  სემინარის საკვანძო თემას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ხელშეწყობისათვის აღებული ვალდებულებები წარმოადგენდა.

  უნივერსიტეტსა და განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც ასევე მოხდება ასოცირების შეთანხმების საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ საკითხებზე აკადემიური კვლევების ხელშეწყობა.

  ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე: https://cutt.ly/5e72dfQ

  Read more

  სემინარი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი პროექტის ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის ფარგლებში, აგრძელებს უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობას. თანამშრომლობის ფარგლებში სემინარი გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის უნივესრიტეტში. სემინარში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები, რექტორი და პროფესორ მასწავლებლები.

  სემინარის ფარგლებში განხილულ იქნა განათლებისა და ტრენინგის სფეროში ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან დაახლოებისათვის ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების დინამიკა და გაიმართა დისკუსია, იმის შესახებ, თუ რა გავლენა ექნება ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებას საქართველოს საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ სფეროებზე. სემინარის ფარგლებში განისაზღვრა ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგისა და ადვოკატირების თანამონაწილეობითი მექანიზმები.

  პროექტი განხორციელდება ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით.

  პროექტის მიზანია სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებით მიღებული სარგებლის შესახებ და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მიერ ვადებულებების შესრულების პროცესში.

  სემინარის საკვანძო თემას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ხელშეწყობისათვის აღებული ვალდებულებები წარმოადგენდა.

  უნივერსიტეტსა და განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც ასევე მოხდება ასოცირების შეთანხმების საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ საკითხებზე აკადემიური კვლევების ხელშეწყობა.

  ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე: https://cutt.ly/oeJGsi3

  Read more

  სემინარები ზუგდიდისა და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში

  ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის სასაწავლო უნივერსიტეტსა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პროექტის ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის ფარგლებში, გაიმართა სემინარი. სემინარში მონაწილეობდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები.

  პროექტის მიზანია სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებით მიღებული სარგებლის შესახებ და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მიერ ვადებულებების შესრულების პროცესში.

  სემინარის საკვანძო თემას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ხელშეწყობისათვის აღებული ვალდებულებები წარმოადგენდა.

  უნივერსიტეტსა და განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც ასევე მოხდება ასოცირების შეთანხმების საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ საკითხებზე აკადემიური კვლევების ხელშეწყობა.

  სემინარის ფარგლებში განხილულ იქნა განათლებისა და ტრენინგის სფეროში ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან დაახლოებისათვის ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების დინამიკა და გაიმართა დისკუსია, იმის შესახებ, თუ რა გავლენა ექნება ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებას საქართველოს საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ სფეროებზე. სემინარის ფარგლებში განისაზღვრა ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგისა და ადვოკატირების თანამონაწილეობითი მექანიზმები.

  პროექტი განხორციელდება ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით.

  დამატებით იხ.:

  ვებგვერდი: http://www.zssu.ge/zssu2/node/2193

  ვებგვერდი: https://bsu.edu.ge/main/page/13171/index.html

  Read more

  საერთაშორისო კვლევა „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში – კორუფციული რისკების გამოვლენა პედაგოგების დაქირევაბის პრაქტიკაში“

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, საერთაშორისო პროექტის, „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში“, ფარგლებში დაიწყო კვლევითი კომპონენტის განხორციელება. კვლევის მიზანია, საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე სარეფორმო აქტივობების ფონზე, კორუფციული რისკების გამოვლენა, ანალიზი და აღმოფხვრის გზების დასახვა. კვლევა ფოკუსირებულია პედაგოგების დაქირევაბის პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების, კორუფციული ფაქტებისა და რისკების (ფავორიტიზმი, ნეპოტიზმი და სხვა) იდენტიფიცირებასა და პოლიტიკის რეკომენდაციების შემუშავებაზე.

  კვლევა ეფუძნება INTES მეთოდოლოგიას და მონაცემთა შეგროვების მეთოდებს, რომელიც, OECD-ის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ანტი-კორუფციოული ქსელისათვის შეიმუშავა გამოყენებითი პოლიტიკისა და კეთილსინდისიერების ცენტრმა.

  კვლევა ხორციელდება ხარისხობრივი მეთოდის გამოყენებით, რომელიც ითვალისწინებს მონაცემების შეგროვებას სამაგიდე კვლევის, ფოკუს ჯგუფების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების საშუალებით. კვლევა ითვალისწინებს მონაცემთა შეგროვების, მონაცემთა ანალიზისა და კვლევის ანგარიშის მომზადების ეტაპებს. დაგეგმილია კვლევის შედეგების განხილვა-გავრცელების ღონისძიებები.

  პარალელურად, ანალოგიური კვლევები განხორციელება კიდევ ოთხ ქვეყანაში. შედეგების შეჯამება მოხდება შედარებითი ანალიზის სახით, რომელსაც განახორციელებს განათლების პოლიტიკის ინსტიტუტების ევროპული ქსელი (NEPC) და გამოყენებითი პოლიტიკისა და კეთილსინდისიერების ცენტრი.

  კვლევა დაეხმარება მონაწილე ქვეყნებს განათლებაში გამოავლინონ კორუფციასთან დაკავშირებული გამოწვევები და დასახონ აღმოფხვრის გზები საგანმანათლებლო დაწესებულებების შიგნით და პროფესიულ გარემოში.

  Read more

  „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში: ტრენინგი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის“ – ფაზა I

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო პროექტში – „კეთილსინიდისიერება განათლების სისტემაში: ტრენინგი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის“. პროექტის ხალგრძლივობაა ერთი წელი. მისი ორგანიზატორები არიან განათლების პოლიტიკის ინსტიტუტების ევროპული ქსელი და გამოყენებითი პოლიტიკისა და კეთილსინდისიერების ცენტრი. საქართველოსთან ერთად, პროექტში მონაწილეობს სამი ქვეყანა.

  პროექტის მიზანია აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის რეგიონის ქვეყნებში განათლების სისტემაში კორუფციის რისკების შესწავლა და მათი აღმოფხვრის გზების დასახვა. პროექტი შექმნის ნიადაგს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ცოდნისა და გამოცდილების და ასევე, ადგილობრივად განხორციელებული კეთილსინდისიერების შეფასების შედეგების გაზიარებისთვის. შეფასება ეფუძნება INTES მეთოდოლოგიას და მონაცემთა შეგროვების მეთოდებს, რომელიც შეიმუშავა გამოყენებითი პოლიტიკისა და კეთილსინდისიერების ცენტრმა OECD-ის ანტი-კორუფციოული ქსელი აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიისათვის ფარგლებში.

  პროექტი დაეხმარება ქვეყნებს დაადგინონ თუ როგორ დაამრცხონ კორუფცია განათლების მონაწილე და დაინტერესებული მხარეების გაძლიერებით რათა მათ შეძლონ კეთილსინდისიების გამოწვევების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა საგანმანათლებლო დაწესებულებების შიგნით და პროფესიულ გარემოში.

  პროექტი განხორციელდება განათლების პოლიტიკის ინსტიტუტების ევროპული ქსელისა და გამოყენებითი პოლიტიკისა და კეთილსინდისიერების ცენტრის ოპერაციული და კვლევითი პარტნიორობით და შედგება ოთხი ეტაპისაგან: ტრენინგი, მონაცემთა შეგროვება, მონაცემთა ანალიზი და ანგარიშის მომზადება, შედეგების გავრცელება.

  პროექტის პირველი ეტაპი – ტრენინგი ჩატარდა ქ. ბელგრადში, სერბეთში. ტრენინგს დაესწრნენ წარმომადგენლები ოთხივე ქვეყნიდან. ტრენინგისას მონაწილეებს გააცნეს თუ როგორ ხდება კეთილსინდისიერების შეფასება, როგორ უნდა შევაგროვოთ პირველადი მონაცემები განათლების დაინტერესებული მხარეების კეთილსინდისიერებისა და ეთიკის ნორმების დარღვევაში მონაწილეობის შესახებ, იმ სისტემური პირობების შესახებ რომლებიც ხელს უწყობს აღნიშნულ დარღვევებს, და როგორ უნდა გავააანალიზოთ აღნიშნული მონაცემები პოლიტიკის და/ან კვლევის მიზნებისთვის.

  Read more

  ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი განვითარებისათვის

  2019 წლის სექტემბრიდან განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა დაიწყო ახალი პროექტის ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან ასოცირება: უწყვეტი განათლების პრინციპების დანერგვა მდგრადი  განვითარებისათვის განხორციელება.

  პროექტის საკვანძო თემას საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ხელშეწყობისათვის აღებული ვალდებულებები წარმოადგენს.

  პროექტის მიზანია საზოგადოებისა და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება ვალდებულების შესრულებით მიღებული სარგებლის შესახებ და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მიერ ვადებულებების შესრულების პროცესში.

  პროექტის ფარგლებში დადგინდება განათლებისა და ტრენინგის სფეროში ევროკავშირის პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან დაახლოებისათვის ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების ხარისხი და განისაზღვრება თუ რა გავლენა ექნება ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებას საქართველოს საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ სფეროებზე. დაინერგება ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგისა და ადვოკატირების თანამონაწილეობითი მექანიზმები.

  პროექტი განხორციელდება ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით. პროექტის განხორციელება იგეგმება თბილისში, სამცხე ჯავახეთში, კახეთში, სამეგრელოსა და შიდა ქართლში.

  Read more