• ორშ – პარ :10:00 – 18:00
 • + 995 322 23 44 33
 • info@eppm.org.ge
 • Archives for სიახლეები

  პროექტის „კერძო რეპეტიტორობის ფენომენის შესწავლა საქართველოში“ შედეგების პრეზენტაცია

  2012 წლის 26 იანვარს გაიმართა პროექტის „კერძო რეპეტიტორობის ფენომენის შესწავლა საქართველოში“ საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია. პროექტი განახორციელდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტის საგრანტო პროგრამის „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით.
  კვლევის ანგარიში 

  Read more

  ინსტიტუტმა შეისწავლა კერძო რეპეტიტორობის ფენომენი საქართველოში

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მენეჯმენტის ინსტიტუტის საგრანტო პროგრამის „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა პროექტი „კერძო რეპეტიტორობის ფენომენის შესწავლა საქართველოში“.პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კერძო რეპეტიტორობის პრაქტიკის შესწავლა და ანალიზი. კვლევის შედეგები წარმოდგენილია კვლევის ანგარიშის სახით.

  პროექტს ანგარიში

  Read more

  ინსტიტუტმა განახორციელა ეროვნული სასწავლო გეგმის შესწავლა

  ინსტიტუტმა განახორციელა ეროვნული სასწავლო გეგმის შესწავლა. მდგრადი განვითარების თემის ასახვის მოცულობის დადგენის მიზნით. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდება რეკომენდაციები არსებულ სასწავლო გეგმაში მდგრადი განვითარების საკითხების კიდევ უფრო აქტიური დანერგვისათვის. კვლევა აგრეთვე მიმოიხილავს მდგრადი განვითარების შინაარს საგნობრივ სასწავლო გეგმებსა და სახელმძღვანელოებში, რათა უფრო ზუსტი მონაცემები გვქონდეს თუ როგორ მიეწოდება ეროვნული გეგმის ელემენტები მოსწავლეებს. კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ დაფინანსებულ პროექტში ადვოკატირების კამპანიის

  კვლევის ანგარიში

  Read more

  განათლების ხელმისაწვდომობა საქართველოში

  2011 წლის 1 ივლისიდან განათლებისპოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვისსაერთაშორისო ინსტიტუტი, ღიასაზოგადოების ინსტიტუტისგანათლების მხარდამჭერი პროგრამისდაფინანსებით, იწყებს პროექტისგანათლების ხელმისაწვდომობასაქართველოში განხორციელებას.
  პროექტის შესახებ ინფორმაციაშეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.

  Read more

  დასაქმებული სტუდენტების ხელშეწყობის პოლიტიკა

  ინსტიტუტმა დაასრულა კვლევა დასაქმებული სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლების ხარისხთან დაკავშირებით. პროექტი დააფინანსა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტმა. კვლევის ანგარიშები იხილეთ ბმულში

  Read more

  პოლიტიკის ანალიზი პედაგოგებთან მიმართებაში

  ინსტიტუტმა განახორციელა საქართველოში პედაგოგებთან დაკავშირებული პოლიტიკის ანალიზი.  კვლევის ანგარიში მომზადდა საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა განათლების პოლიტიკის ცენტრების ქსელის (NEPC) ეგიდით და ითვალისწინებდა შედარებითი ანალიზის განხორციელებას ევროკავშირის ახალ წევრ ქვეყნებში, დასავლეთ ბალკანეთის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა, ცენტრალურ აზიასა და მონღოლეთში.

  კვლევის ანგარიშები იხილეთ ბმულში

  Read more