• ორშ – პარ :10:00 – 18:00
 • + 995 322 23 44 33
 • info@eppm.org.ge
 • Archives for სიახლეები

  განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა და რეფორმების სტრატეგიული დაგეგმვა

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა, მისი მისიის ფარგლებში, საქართველოში ღია საზოგადოების პრინციპებსა და ღირებულებებზე დაფუძნებული განათლების რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის თებერვლის ჩათვლით განახორციელა კვლევა. შესწავლის ობიექტად განისაზღვრა საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმირების პოლიტიკა ბოლო 5 წლის განმავლობაში (2013-2018 წწ.). შესწავლის მიზანი იყო ბოლო პერიოდში განხორციელებული განათლების რეფორმირების პოლიტიკის ეფექტიანობის განსაზღვრა სისტემის სტრატეგიული განვითარების პერსპექტივის ჭრილში.

  READ MORE

   

  Read more

  შეხვედრა ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციასთან „ქალები მომავლისთვის“

  ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციამ „ქალები მომავლისთვის“ უმასპინძლა
  საინფორმაციო შეხვედრას „განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის
  საერთაშორისო ინსტიტუტის“ პრეზიდენტთან – თამარ სანიკიძესთან და წევრებთან.
  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის
  მისიაა, სხვადასხვა კვლევებითა და ანალიზით, ხელი შეუწყოს საქართველოში
  განათლების რეფორმის განხორციელებას, რომელიც დაეყრდნობა ღია
  საზოგადოების პრინციპებსა და ღირებულებებს.
  შეხვედრის მიზანი იყო პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე პროცესების
  შესახებ სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების ინფორმირება,
  სახელმწიფოს მიერ რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული და მიმდინარე
  ღონისძიებების ანალიზი.
  შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს პროფესიული განათლებისა და ახალი
  სასწავლო პროგრამების მნიშვნელობაზე, რომელთა ათვისების შედეგად კერძო
  სექტორს ბევრი კვალიფიციური კადრი შეემატება, რაც, თავისთავად, ბიზნესის
  განვითარებას შეუწყობს ხელს.
  განხილული იქნა კურსდამთავრებულთა სხვადასხვა სექტორში დასაქმების
  მაჩვენებლები, რომელიც უკანასკნელი წლების მანძილზე, რეფორმის
  კვალდაკვალ, საგრძნობლად გაიზარდა. ბიზნესის წარმომადგენლებს მიეწოდათ
  ინფორმაცია პროფესიულ განათლებაში დამსაქმებლის ჩართვის გზებთან და
  მექანიზმებთან დაკავშირებით. განხილული იქნა კერძო და საჯარა
  პარტნიორობის მოდელები და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი.
  შესაბამისად მხარეებმა განიხილეს ამ მიმართულებით დამსაქმებელთა კიდევ
  უფრო დაინტერესებისა და გააქტიურების პერსპექტივები.

  Read more

  ინსტიტუტმა ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესი შეიმუშავა

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის ინსტიტუტი პროექტებსა და მომსახურებას საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის ახორციელებს მაღალი რანგის, კვალიფიციური ექსპერტების ჩართულობით. ამ მიზნით ინსტიტუტი ავითარებს ექსპერტთა კორპუსს, რომლის წევრებსაც ირჩევს, მართავს და აფასებს ინსტიტუტის მმართველი საბჭოს მიერ დამტკიცებული წესითა და პროცედურებით.

  ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის მიზნებია:

  ა) ინსტიტუტის მიერ პროგრამების, პროექტებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებისას თანმიმდევრული და სამუშაოს შესრულების ხარისხის მაღალი მაჩვენებლის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ექსპერტთა საქმიანობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;

  ბ) ინსტიტუტის მიერ საგანმანათლებლო და სხვა სერვისების მიწოდება სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტთა კორპუსის წევრების შერჩევისთვის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და პროცედურის ჩამოყალიბებით;

  გ) „ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების“ შესაბამისად, ობიექტური და განვითარებაზე ორიენტირებული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა;

  დ) ევროპასთან ასოცირებით ნაკისრი ვალდებულებების და მათი შესრულების შესახებ კვალიფიციური ანალიტიკური და ექსპერტული საქმიანობის წარმართვის ხელშეწყობა;

  ექსპერტთა კორპუსის შემადგენლობაში წარმოდგენილნი უნდა იყვნენ გამოცდილების ფართო სპექტრის მქონე ექსპერტები, მათ შორის საგანმანათლებლო დაწესებულების, მათ მიერ განხორციელებული პროგრამების, განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის გამოცდილებით

  დოკუმენტი განსაზღვრავს განათლების სხვადასხვა ქვესისტემებში (ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების), პროექტებსა და მომსახურებაში ჩართულ ექსპერტთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს სტუდენტი და დამსაქმებელი ექსპერტების ჩართულობას.

  წესის თანახმად განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის ინსტიტუტი იწვევს ექსპერტობის მსურველებს.  ექსპერტთა კორპუსის წევრებს ექნებათ საშუალება ჩაერთონ ინსტიტუტის მიერ განხორციელებულ პროექტებში და სხვადასხვა ღონისძიებებში.

  ექსპერტთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ ინფომრაცია განთავსებულია ინსტიტუტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე www.eppm.org.ge . დეტალებთან დაკავშირებით  ინფომრაციის მისაღებად გთხოვთ მოგვმართოთ შემდეგ  მისამართზე: info@eppm.org.ge ან დაგვირეკეთ 032 2 234433

  Read more

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი განახლებული მენეჯმენტით, წევრებითა და ექსპერტებით ერთვება განათლების რეფორმის განხორციელების პროცესში

  2017-2022 წლებისათვის, საქართველოს მთავრობის მიერ, დამტკიცებული განათლების სტრატეგიის განხორციელება გახდა ერთ ერთი მნიშვნელოვანი მოტივატორი განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტისათვის, რათა განეხორციელებინა ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მთლიანად გუნდის განახლება.

  საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი, რომელიც განათლბის სისტემის განვითარებას უკავშირდება, საჭიროებს პროცესში შესაბამისი ცოდნისა და გამოცდილების მქონე პირების ჩართულობას. განხორციელების კონკრეტული ინტვერვენციები მოცემულია სტრატეგიული განვითრების დამტკიცებულ გაგმაში. მიმდინარე რეფორმის სწორი და კვალიფიციური ანალიზი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს განათლებაში კვლევაზე დაფუძნებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს. ასოცირების ხელშეკრულების აღსრულება რეალურად ქმნის საფუძველს, იმისათვის რომ ქვეყანა გადავიდეს  ევროპასთან ინტეგრაციის მომდევნო ეტაპზე, რომელსაც ევროკავშირის წევრობა ჰქვია.

  ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ დაინტერესებული მხარეებისა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა ინტეგრაციის პროცესს საინტერესოს გახდის, რაც თავის მხრივ სახელმწიფოს, დაეხმარება რეფორმის შედეგად, საჭირო  შედეგების მიღწევაში.

  პროცესების ხელშეწყობის მიზნით, ისნტიტუტმა განახორციელა შესაბამისი  ცვლილებები, რომელიც შეეხო, როგორც მმართველობით სტრუქტურას, ასევე წევრებსა და ექსპერტთა კორპუსს. გაზრდილი შესაძლებლობებითა და განახლებული გუნდით ინსტიტუტი გეგმავს ისეთი კვლევითი და ანალიტიკური სამუშაოების ჩატარებას, რომელიც რეფორმის განმახორციელებლებს დაეხმარებათ განათლებაში დემოკრატიული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ინსტიტუტის მიერ შემოთავაზებული პლატფორმა უზრუნველყოფს ამ პროცესებში განამახორციელებლებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის წარმართვას.

  Read more

  პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმებულია!

  ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია “ქალები მომავლისთვის”, რომელიც მიზანმიმართულად მუშაობს ეკონომიკური განვითარების პროცესში ქალთა როლის გაძლიერებისათვის და „განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტს“ შორის, რომლის მიზანია საქართველოში ღია საზოგადოების პრინციპებთან თავსებადი რეფორმებით განათლების სიტემის განვითარება, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

  მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონია 2018 წლის 21 ნოემბერს, ბიზნესცენტრ „რეგუსში“ გაიმართა.

  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ნინა კობახიძემ და  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის პრეზიდენტმა თამარ სანიკიძემ

  მემორანდუმის მიზანია საქართველოში განათლების სისტემის განვითარებისათვის ბიზნეს სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა, კერძოდ, სახელმწიფოს მიერ, განათლების რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული  პროგრამების  შეფასება და მონიტორინგი, რაც თავის მხრივ მჭიდროდ არის დაკავშირებული საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სათანადოდ შესრულებასთან. დაინტერესებული მხარეებისა და ზოგადად საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელდება მიზნობრივი ერთობლივი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწობს მხარეების ჩართულობას რეფორმის მონიტორინგის პროცესში.

  ფედერაცია „ქალები მომავლისთვის,“ რომელიც 40-ზე მეტ ბიზნესს აერთიანებს, დაინტერესებულია მაღალკვალიფიციური კადრების განვითარებით და მათთან თანამშრომლობით. შესაბამისად, განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტთან მჭიდრო თანამშრომლობა პირდაპირ კავშირშია ფედერაციის წევრთა ბიზნეს საქმიანობის  სამომავლო განვითარებასთან.

  განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტისათვის უმნიშვნელოვანესია, შეძლოს განათლების სისტემაში ისეთი ეფექტური რეფორმების ხელშეწყობა და განხორციელება, რომლებიც ორიენტირებულია ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული კო

  ნკურენტუნარიანი ადამიანური კაპიტალის შექმნაზე. ეს, თავის მხრივ, გულისხმობს პროცესის ყველა საკვანძო ეტაპზე ბიზნეს სექტორის მხრიდან ჩართულობის აუცილებლობას.

  აღნიშნული მემორანდუმი არის წინაპირობა და პირველი ნაბიჯი იმ მიმართულებით, რომ ბიზნეს სექტორსა და „განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტს“ შორის მოხდეს თემატური და საქმიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რათა მთლიანობაში განხორციელდეს განათლების სისტემის ეფექტური მართვა კვლევებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებებით და ბიზნეს სექტორში არსებული კონკრეტული რეალიებით, რომლებიც მას სჭირდება განვითარებისათვის.

  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება

  ⚜️ ბიზნესლიდერთა ფედერაცია "ქალები მომავლისთვის" და „განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.⚜️ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ნინა კობახიძემ და განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის პრეზიდენტმა თამარ სანიკიძემ.⚜️ მემორანდუმის მიზანია საქართველოში განათლების სისტემის განვითარებისათვის ბიზნეს სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა, სათანადო პროცესებში დაინტერესებული მხარეების უშუალო ჩართულობა და სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.#womenfortomorrow #w4t #business #leaders #federation #nonprofitorganization #powerfulwomen #futureisfemale #businesswomen #inspiraton #memorandum #Georgia #Tbilisi #TVImedi📍 #Regus

  Posted by ქალები მომავლისთვის Women for Tomorrow on ოთხშაბათი, 21 ნოემბერი, 2018

  Read more

  მონაწილეობა მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს პროექტში

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი, კოალიცია “განათლება ყველასათვის- საქართველოს” წევრის სტატუსით მონაწილეობს მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ყოველწლიურ კონკურსში. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს თანადამფუძნებლები არიან კოალიცია “განათლება ყველასათვის- საქართველოს” და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. პროექტი მხარდაჭერილია განათლების სამინისტროს მიერ. პროექტი დაფინანსებულია კერძო ფონდის მიერ. (მეტი ინფორმაციისათვის გადადით ბმულზე…)

  Read more

  სამეურვეო საბჭოები საქართველოში

  განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა კოალიციის “განათლება ყველასათვის – საქართველო” ფარგლებში განახორციელა კვლევა, რომლის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენდა:

  • საქართველოში სკოლის დონეზე მართვის მოდელის და, კერძოდ, სამეურვეო საბჭოების ეფექტური ფუნქციონირების პროცედურული და სისტემური ბარიერებისა და ხელშემწყობი ფაქტორების იდენტიფიკაცია; 
  • რეკომენდაციების შემუშავება სახელმწიფო პოლიტიკისთვის, სამეურვეო საბჭოს, როგორც სკოლის ბაზაზე მართვის მოდელის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის ეფექტურობის გაზრდისთვის. 
  დამატებითი ინფორმაცია კოალიციის “განათლება ყველასათვის – საქართველო” შესახებ იხილეთ ვებ გვერდზე www.efageorgia.ge
  Read more

  დასაქმებული სტუდენტების ხელშეწყობის პოლიტიკა

  ინსტიტუტმა დაასრულა კვლევა დასაქმებული სტუდენტებისათვის უმაღლესი განათლების ხარისხთან დაკავშირებით. პროექტი დააფინანსა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტმა. კვლევის ანგარიშები იხილეთ ბმულში

  Read more

  პოლიტიკის ანალიზი პედაგოგებთან მიმართებაში

  ინსტიტუტმა განახორციელა საქართველოში პედაგოგებთან დაკავშირებული პოლიტიკის ანალიზი.  კვლევის ანგარიში მომზადდა საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობდა განათლების პოლიტიკის ცენტრების ქსელის (NEPC) ეგიდით და ითვალისწინებდა შედარებითი ანალიზის განხორციელებას ევროკავშირის ახალ წევრ ქვეყნებში, დასავლეთ ბალკანეთის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა, ცენტრალურ აზიასა და მონღოლეთში.

  კვლევის ანგარიშები იხილეთ ბმულში

  Read more

  საქართველოს უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დიაგნოსტიკური ანალიზი

  პროექტის „უმაღლესი განათლებისადა მეცნიერების სტრატეგიულიგანვითარება საქართველოში – რეფორმის განხორციელებისმხარდამჭერი პლატფორმისჩამოყალიბება“ ფარგლებშიინსტიტუტმა, პარტნიორორგანიზაციებთან ერთადგანახორციელა საქართველოსუმაღლესი განათლებისა და კვლევისდიაგნოსტიკური ანალიზი ხუთისტრატეგიული მიმართულებისმიხედვით.

  კვლევის ანგარიშები:

  I – უნივერსიტეტების ავტონომია და აკადემიური თავისუფლება – თამარ ზაალიშვილი;

  II – უმაღლესი განათლების და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა – ლელა ჩახაია;

  III – სწავლებისა და კვლევის ინტეგრაცია – ლალი ბაქრაძე;

  IV – ხარისხის უზრუნველყოფა – ირინე დარჩია;

  V – უმაღლესი განათლება და დასაქმება – თამარ ბრეგვაძე.

  გაერთიანებული დოკუმენტი

  Read more